Jubileum 2010: 100 år

Nedteljinga til den store feiringa har starta.
Redaksjonen for jubileumsboka vil gjerne ha tips og gode idear.

Kontakt oss: jubileum@samfundet.no

Meld deg gjerne på vår e-postliste.


  - GJESTEBOK
    - Vis innlegg
    - Skriv innlegg

  Arkivet vårt:
  - Samfundet anno 1985
  - UKA: Visehefte
  - Historiske lenker
    - Gjenghistorie
    - Foto
  - Startsida vår

  - SamfundetHISTORISKE LENKER

Send forslag til nye lenker til idar@lind.no.

- Samfundets presentasjon av si eiga historie
- Utdrag frå byggefilmen 1929
  (2.43 minutt) og ein artikkel i Universitetsavisa
- Frigjøringsdagane i mai 1945
  skildra av Orvar Braaten, formann i Samfundet hausten 1948

Litt spesielle sider

- Mord på dagsorden (krim frå Samfundet 1979, av Idar Lind)
- Personlige møtereferat 1994-96 (ved Bjørn Christian Tørrissen)Strindens for lenge sia

Ansvarlig for nettsidene:
idar@lind.no

Redaksjonen for jubileumsboka:
Bernt Gran, Håvard Hamnaberg, Idar Lind, Magne Mæhre, Ingar Pareliussen.
Medlem 2004-2005: Monica Rolfsen.

Oppdatert
oktober 2005.