Jubileum 2010: 100 år

Nedteljinga til den store feiringa har starta.
Redaksjonen for jubileumsboka vil gjerne ha tips og gode idear.

Kontakt oss: jubileum@samfundet.no

Meld deg gjerne på vår e-postliste.


  - GJESTEBOK
    - Vis innlegg
    - Skriv innlegg

  Arkivet vårt:
  - Samfundet anno 1985
  - UKA: Visehefte
  - Historiske lenker
    - Gjenghistorie
    - Foto
  - Startsida vår

  - SamfundetHISTORISKE LENKER

Send forslag til nye lenker til idar@lind.no.

FOTO

- Fotogjengen (eit utval Storsalsfoto frå 1994 til i dag)

Interne foto

- ARK
- IT-komiteen
- PirumPirum 1971

Ansvarlig for nettsidene:
idar@lind.no

Redaksjonen for jubileumsboka:
Bernt Gran, Håvard Hamnaberg, Idar Lind, Magne Mæhre, Ingar Pareliussen.
Medlem 2004-2005: Monica Rolfsen.

Oppdatert
oktober 2005.