Jubileumsgjestebok

Til jubileumssidene - Skriv innlegg i gjesteboka


Setup($user, $pass, $host); $dbc->Create($db); $maks = $dbc->QueryItem("Select MAX (innleggid) FROM innlegg"); if (!isset($maks)) { $maks = 0; } if ($tal>=1){ $hent = $maks -(10 * $tal); $tal++;}else {$hent = $maks;$tal = 1;} $dbc->Query("SELECT innleggid, navn,melding,tidspunkt,tittel FROM innlegg WHERE innleggid <= $hent ORDER BY innleggid DESC LIMIT 10"); For($i = 0; $i < $dbc->rows; $i++) { $dbc->Fetch($i); $innleggid = $dbc->data[0]; $namn = $dbc->data[1]; $melding = $dbc->data[2]; $tid = $dbc->data[3]; $kort_tid = substr($tid,0,10); $tittel = $dbc->data[4]; echo"
$kort_tid$namn
$tittel
$melding

"; ; } echo" "; if ($tal >1){ if ($tal>2){$tilbaketal = $tal -1;}else{$tilbaketal = 0;} echo "
"; echo ""; echo "
"; } echo""; if($hent > 10){ echo "
"; echo ""; echo "
"; } echo"
"; ?>
Til jubileumssidene - Skriv innlegg i gjesteboka