Jubileum 2010: 100 år

Nedteljinga til den store feiringa har starta.
Redaksjonen for jubileumsboka vil gjerne ha tips og gode idear.

Kontakt oss: jubileum@samfundet.no

Meld deg gjerne på vår e-postliste.


  - GJESTEBOK
    - Vis innlegg
    - Skriv innlegg

  Arkivet vårt:
  - Samfundet anno 1985
  - UKA: Visehefte
  - Historiske lenker
    - Gjenghistorie
    - Foto
  - Startsida vår

  - Samfundet



HISTORISKE LENKER

Send forslag til nye lenker til idar@lind.no.

GJENGHISTORIE

- Fotogjengen (frå jubileumsboka 1985)
- Kjellerbandet (svært kort)
- Knauskoret (svært kort)
- Kulturutvalget (kort)
- Lørdagskomiteen (svært kort)
- Musikerlåfte
- Pirum (kort)
- Regi (frå jubileumsboka 1935)
- Regi (frå jubileumsboka 1960)
- Regi (frå jubileumsboka 1985)
- S. Møller Storband (nyare tid)
- Strindens Promenade Orchester (kort)
- Studentradion i Trondheim (kort)
- Studentersamfundets Interne Teater (forestillingsliste, ufullstendig)
- Studentersamfundets Symfoniorkester (kort)
- Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening
- Trondhjems Studentersangforening (1910-30)
- Trondhjems Studentersangforening (1930-60)
- Trondhjems Studentersangforening (1960-80)
- Trondhjems Studentersangforening (1960-85)
- Under Dusken (kort)



Regi for lenge sia

Ansvarlig for nettsidene:
idar@lind.no

Redaksjonen for jubileumsboka:
Bernt Gran, Håvard Hamnaberg, Idar Lind, Magne Mæhre, Ingar Pareliussen.
Medlem 2004-2005: Monica Rolfsen.

Oppdatert
oktober 2005.