Jubileum 2010: 100 år

Nedteljinga til den store feiringa har starta.
Redaksjonen for jubileumsboka vil gjerne ha tips og gode idear.

Kontakt oss: jubileum@samfundet.no

Meld deg gjerne på vår e-postliste (sjå nederst).  Arkivet vårt:
  - Samfundet anno 1985
  - UKA: Visehefte
  - Historiske lenker
    - Gjenghistorie
    - Foto
  - Startsida vår

  - SamfundetJUBILEUMSBOK 2010

Har du

- gode anekdotar frå Huset?
- brev som ein student sendte heim i 1910?
- foto frå Samfundets indre liv?
- manuskriptet til UKE-revyen 1955?
- eit stor samling flygeblad frå 70-talet?
- ein bestefar som var aktiv i Samfundet i 1940, og som enno lever?

Eller har du noko anna som du trur redaksjonen for jubileumsboka kan ha interesse av?

Ta kontakt!

PÅ DENNE NETTSIDA

vil det i åra framover dukke opp informasjon om historia til Samfundet. Dette materialet vil vi gjerne ha tilbakemelding på, både for korrigering av feil og for tilleggsinformasjon.

E-POSTLISTE

Meld frå redaksjonen (jubileum@samfundet.no) om du vil bli varsla pr. e-post når nytt materiale blir lagt ut.Huset reiser seg
1927-1929.

Ansvarlig for nettsidene:
idar@lind.no

Redaksjonen for jubileumsboka:
Bernt Gran, Håvard Hamnaberg, Idar Lind, Magne Mæhre, Ingar Pareliussen.
Medlem 2004-2005: Monica Rolfsen.

Oppdatert
oktober 2005.